17 Haziran 2009 Çarşamba

KAT MALİKLERİ KURULU 24.05.2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ERASEVLER SİTESİ C-D BLOKLARI KAT MALİKLERİ KURULU 24.05.2009

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Eras Evleri C-D Blokları Kat Malikleri Kurulu 24.05.2009 Pazar günü saat 11’de C Blok altındaki toplantı salonunda, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak üzere toplanıldı. Gündem maddelerine göre;

1. Madde: Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet KORKMAZ tarafından açıldı. Yapılan yoklamada toplam 50 asil ve vekil kat malikinin toplantıya katıldığı tespit edildi.

2. Madde: Toplantıyı yönetmek için Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı için D Blok 31 numaralı kat malikimiz Galip GÜNGÖR ile D Blok 7 numaralı kat malikimiz Prof. Dr. Timur KOÇ aday oldu. Yapılan açık oylamada Divan Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Timur KOÇ, Kâtip Üyeliğe C Blok 5 numaralı kat malikimiz Adem COŞAR oy çokluğuyla seçildiler. Divan Kurulu yerini aldı. Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

3. Madde: Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporları daha önce kat maliklerine dağıtıldığından yapılan açık oylamada oy birliğiyle özetinin okunmasına karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu önemli maddeleri Başkan Kürşat DİLKİ tarafından kat maliklerine iletildi:

3.1. 2008 yılında belirlenen aidat için toplanan 175 TL, doğalgaz fiyatlarına yapılan %80 artış sonrasında ek aidat toplanılmasına karar verildiği belirtildi. 2007 yılında kullanılan 90.000 TL doğalgaz, 2008 yılında 115.570 TL olduğu belirtildi. Toplanan ek aidat, elimizdeki yakıt ve ödenmeyen aidatlarla birlikte ortalama daire başına aidat 200 TL olduğu belirtildi.

3.2. Eras İnşaat A.Ş. ve Saygın Yapı Koop. (Osman Şişman)’e Eda Dilki tarafından ayıplı ve eksik imalatlardan dolayı devam eden davanın durumu hakkında bilgi verildi. Davanın devam etmekte olduğunu Haziran 2009 içinde duruşması olduğu belirtildi. Eras İnşaat A.Ş. daireleri sorunsuz teslim ettiğini ve Saygın Konut yapı Koop. ‘de tasfiye olmak üzere olduğunu savunmalarında belirttiği ifade edildi.

3.3. Sorunlu alacaklarımız için icra takibi yaptırıldığı ifade edildi.

3.4. Deneticilere evraklar 2 ayda bir verildiği ifade edildi.

3.5. Kıdem tazminatları düzenli yatırıldığı ifade edildi.

3.6. Sigorta primlerinin aksaksız yatırıldığı ifade edildi.

3.7. Çevre aydınlatma, bina içlerindeki ve asansör kabinleri armatürlerinin ampulleri en ekonomik olan çeşitleriyle değiştirildiği belirtildi. Yapılan bu çalışmayla %80 enerji tasarrufu yapıldığı ifade edildi.

3.8. Çevre sulama pompasının bozulması nedeniyle, yeni pompa ve panosu A-B blok ile birlikte yaptırıldığı ve %75 enerji tasarrufu sağlanacağı belirtildi.

3.9. A-B blok ile birlikte ortak kullanılan çim biçme makinesi arızalanarak, yerine yenisi alındığı; yeni makineyle bahçenin bakımının daha kolay yapıldığı belirtildi.

3.10.Kapalı garaj kapısının arızalanarak tamir edilememesi üzerine, yeni bir motor ve yay sistemi(Alman malı) taktırıldığını; sistemin 2 yıl garantili olduğu belirtildi.

3.11.Site çalışanlarımıza maaşları her ayın 1 ila 5’i arasında verildiği belirtildi.

3.12.D-Smart uydu anteni isteyen kat maliklerinin ortak olarak, çatıda merkezi anten kurduğunu belirtti. İsteyen tüm kat maliklerinin katılım payı ve montaj bedellerini vererek antene bağlantı yaptırabileceklerini belirtti.

3.13.Binamızdaki tüm alanlarda yangın tüpleri konulduğu belirtildi.

Denetim Kurulu raporu Denetçi Yardımcısı Mahmut Yiğit ÇELEBİ tarafında okundu.

3.1.1. Asansör bakım ücretlerinin yüksek olduğunu belirtildi.

3.1.2. Harcamaların önceliklerinin yanlış yapıldığı belirtildi.

3.1.3. Sıcak su harcamalarının aidattan ayrı hesaplanması gerektiği belirtildi.

3.1.4. Doğalgaz için fırsat oluştuğu, yaz aylarında ek aidat toplayarak kışa hazırlıklı girilmesi önerisinde bulunuldu.

3.1.5. Öneri ve temennilerde bulunuldu.

4. Madde: Gelir ve gider hesapları Yönetim Kurulu adına Kürşat Dilki tarafından okundu. Gelir gider hesaplarına kat maliklerinin görüşlerinin alınmasına karar verildi.

D Blok 22 numaralı kat maliki Arslan ARSLAN Yönetim kurulundan yapılan harcamaların açıklamalarını istedi. Banka, avukat ve noter, Diğer giderler, Asansör bakım, bakım onarım giderlerinin yüksek olduğunu ve nedenlerini sordu. Yönetim Kurulu adına Kürşat DİLKİ cevapladı,

· Banka harcamalarının hesap işletim ücreti olduğunu belirterek, herkesten alındığını belirtti. Bankada işlem hacmimizin aylık 5.000–10.000 TL olduğunu varsayarsak, birçok bankanın bu tutarlar için, hesap işletim ücreti aldığını belirtti.

· Avukat ve noter masrafları yönetim kurulu olarak yaptırdığımız bilirkişi çağrılması sonrasında Avukat ve dosya masrafı olduğu belirtildi. Evrakların şahsi davayla bir ilgisi olmadığı, Denetçi tarafından incelendiği belirtildi.

· Diğer giderlerde yapılan harcamaların açıklaması yapıldı. Diğer giderler, Denetici tarafından incelendiği belirtildi.

· Asansör bakım ücretleri için bakım veren asansör firmalarından teklif aldıklarını, alınan tekliflerin içinden en uygununu seçtiklerini belirtti. Denetim Raporunda da örnek olarak verilen Konutken 2 sitesindeki asansörlerin teknik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini,

ü Asansör kapısının otomatik olup olmadığı

ü Kat Sayısı

ü Asansör elektrik panosunun özellikleri(hız kontrolü cihazı)

ü Asansör kumandası

ü Mekanik aksam

Özelliklerinin bilinmesi gerektiğini belirtti. Aynı özellikteki Yeni Çağın Sitesi ve bitişik sitede asansör bakım bedelleri, sitemizden daha uygun olmadığı ifade edildi.

· Bakım onarım bedelinin yüksek olmasının sebepleri konuşuldu. Sitemizin eskiyen ısıtma, otomatik kapı, pompa vs malzemelerinin bakımları zaman içinde artacağı ifade edildi. Bilhassa kazan için önümüzdeki aylarda sorun çıkartabileceği yönetim tarafından bildirildi. Kazan gövdesinde yarılmalar olduğunu, tamirle çalıştırıldığını, ileride yenilenmesinin şart olduğu yönetim tarafından iletildi.

C blok 12 numaralı kat malikimiz Sacit YÖRÜKER, denetçi raporlarının mevzuata aykırı yazıldığını belirtti. Denetçi raporlarının dilek ve temenni içermemesi gerektiğini belirtti. Gelir, gider hesaplarının 3 aylık olarak yönetimden rapor halinde alınması gerektiğini, denetçinin de bu rapor üzerinden ve hesaplar üzerinden KMK hükümlerine uygunluğunu denetlemesi gerekliliğini dile getirdi.

C blok 3 numaralı kat malikimiz Erol ÖZTEPE, ek aidat ve ileriye dönük demirbaş alımları için para toplanmasının uygun olmadığını dile getirdi. Kiracıların ve evini satacak ev sahipleri için sorun çıkartacağını ifade etti.

C blok 2 numaralı kat malikimiz Alparslan AYGAR, mevcut kazan sisteminin %30 verimle çalıştığını belirtti. İşi gereği ve mühendis olması sebebiyle kazan sisteminin yenilenmesi gerektiğini belirtti. Yeni kazan sistemi için teknik bir komite oluşturulmasını talep etti.

D blok 16 numaralı kat malikimiz Onur ŞENGÜN, 25 yıl sonra emekli olacak site görevlisi için kıdem tazminatı topladığımızı, fakat 1–2 yıl sonra karşımıza çıkacak sorunlar için para toplayamamamızı anlayamadığını ifade etti. Gelecekteki sorunlar için acilen para toplanılmasının gerekliliğini ifade etti.

5. Madde: Yapılan açık oylama sonucunda, 43 kabul oy ile 2008 faaliyet ve hesaplarından Yönetim Kurulunun ibra edilmesine karar verildi.

6. Madde: Gündemin 6–7–8.maddeleri birlikte görüşüldü. Mantolama, kazan dairesi için yapılması gerekenler birlikte görüşüldü. Kazanların veriminin düşük olması sebebiyle acil olarak yapılması gerekliliği kat maliklerince dile getirildi. Mantolama için boya ile birlikte 4–5 sene sonra yapılması için bütçe oluşturulması kat maliklerinin onayına sunuldu. Kat maliklerinden gelen önerile oylandı. Öneriler;

1. Ayda 50 TL banka hesabında toplanması

2. Para toplanmadan yapılan masrafı taksitler halinde ödenmesi

3. Ayda 25 TL banka hesabında toplanması

4. Sıralama yapılmadan bütçe görüşülmesi

Olarak oylandı. Oylama sonucunda oy çokluğuyla 1. öneri kabul edildi.

Kat maliklerinden teknik komite oluşturulup, fizibilite raporu hazırlanması amacıyla yönetime yetki verilmesi oylamaya açıldı. Oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Madde: A-B Blok ile aramızdaki merdivenin bozulan yerlerin tamir amaçlı olduğunu, genel bütçeden yapılmasının uygun olduğunu belirtildi.

10. Madde: Blok girişlerin düzenlenmesine karar verildi. Bebek arabası ve engelli araçları için rampa proje kapsamına alınmasına karar verildi. Proje hazırlanarak, kat maliklerine sunulması için Yönetim kurulu yetkilendirildi.

11. Madde: Işıklı tabela için proje yapılmasına karar verildi. Proje hazırlanıp, kat maliklerine sunulması için yönetim kurulu yetkilendirildi.

12. Madde: Güvenlik sistemi ve elemanlarının arttırılması görüşüldü. Eleman sayısının arttırılması, aidat maliyetlerini arttıracağı belirtilerek kabul görmedi. Kamera sistemi için maliyet oluşturulması ve kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

13. İşletme projesin ve gelecek yılın çalışma programı görüşüldü. Aidat hakkında, kat maliklerinin ve Yönetim Kurulundan Mehmet KORKMAZ ‘ın görüşleri alındı. Mehmet KORKMAZ tarafından;

1. Her ay 200 TL aidat toplanmasına, gerekirse ek aidat toplanması

2. Her ay 200 TL aidat toplanmasına, kış yakıtının (Ocak-Şubat) erken toplanması

3. Her ay 225 TL aidat toplanmasına, ek aidat toplanmaması

Önerileri verildi. Öneriler kat maliklerince onaylandı. 1. öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre aidat her ay 200 TL, yönetim kurulu yetkisiyle gerekirse ek aidat toplanmasına ve Yönetim Kurulunun ek aidata katılmasına karar verildi.

14. Madde: Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu için, Mehmet KORKMAZ ve Kürşat DİLKİ kat maliklerince tekrar aday gösterildi. Yapılan oylamada;

Kürşat DİLKİ (C blok)

Mehmet KORKMAZ (D blok)

Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy çokluğuyla seçildiler.

Denetim Kurulu üyeliklerine Sacit YÖRÜKER kat malikleri tarafından aday gösterildi. Yapılan oylamada;

Sacit YÖRÜKER (C blok)

Denetim Kurulu üyeliğine oy çokluğuyla seçildi.

15. Madde: Dilek ve temennilere geçildi.

Divan Başkanı Prof. Dr. Timur KOÇ: Genel Kurula katılanlara, Yönetim ve Denetim Kurullarına ayrı ayrı teşekkür ederek uyumlu ve yüksek seviyeli genel kurulların müteakip yıllarda da yapılması dileğiyle oturumu kapatmıştır.

Kongre Divan Üyeleri:

Adem COŞAR Prof. Dr. Timur KOÇ

KÂTİP ÜYE DİVAN BAŞKANI

Hiç yorum yok: