7 Mayıs 2008 Çarşamba

Toplantıya Katılamayacaklar için Vekalet Örneği

ERAS EVLERİ C-D BLOKLARI
Meksika Cad.2467.Sok. No:7–7/A
Ümit Mah. Ümitköy ANKARA

HUSUSİ VEKÂLETNAME
ERAS EVLERİ C-D BLOKLARI 2008 YILI OLAĞAN
KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI
DİVAN BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
Eras Evleri C-D Bloklarının 11/Mayıs/2008 Pazar günü saat 11’ de yapılacak Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantısına katılamayacağımdan, beni temsile; adıma oy kullanmaya, gerekli bütün işlemleri sonuna kadar ifaya yetkili olmak üzere;
Sn:Bay/Bayan………………………………………………..’nı vekil tayin ettim.Arz ederim.
TEMSİLE YETKİ VEREN TEMSİL EDEN
ADI SOYADI :………………………………… ADI SOYADI:………………………………………
BLOK DAİRE NO:…………/…………………


İMZA İMZA
Web: http://erasevleri.blogspot.com/
email: erasevleri@gmail.com

Hiç yorum yok: